Curs d’iniciació al voluntariat en línia (18 hores)

Si vols fer voluntariat o acabes d’incorporar-te a fer-ne’n un en una entitat social, aquest curs és per a tu: aprendràs el significat, elements bàsics i els valors de l’acció voluntària.

Inscripcions

Omple el formulari d’inscripció

Data límit: 15 de març (places limitades!)

A qui s’adreça

Formació adreçada a persones que han iniciat el voluntariat en una entitat o que tenen interès per a incorporar-se com a persones volunàries en una entitat

Requisits mínims

Es requereixen coneixements d’internet a nivell d’usuari i tenir accés a un ordinador amb un procesador de text (Word o similar)

Què aprendràs en aquest curs

 • El significat, el paper  i el valor del voluntariat
 • Els elements bàsics que defineixen la persona i l’acció voluntària

Acreditació

Curs   reconegut   pel   Pla   de   Formació   de   Voluntariat   de Catalunya. Per tenir dret al títol s’ha d’assistir a un mínim del 80% del curs.

Docents

Mireia Garrido, treballadora social i experta en voluntariat 

Continguts

El voluntariat

 • Què és el voluntariat
 • Àmbits de l’acció voluntària
 • Entorn i context històric

La Persona voluntària

 • Què ens motiva a fer voluntariat?
 • El perfil de la persona voluntària
 • La participació: element fonamental de l’acció voluntària
 • Drets i deures de la persona voluntària

L’organització del voluntariat

 • L’entitat: el seu ideari i / o projecte d’acció
 • Articulació entre la persona remunerada i la voluntària
 • El procés de participació en l’entitat
 • El treball en equip

Metodologia

El curs es desenvolupa en el marc de la plataforma Moodle del PFAVC on están allotjats els continguts del curs que els participants hauran de llegar o   visualitzar.

A partir dels continguts facilitats el tutor planteja un seguit d’exercicis (individuals i grupals) que els participants hauran de realitzar en el marc de la mateixa plataforma Moodle.

Es calcula que la dedicació a la lectura dels continguts i la realització dels exercisis és de 18 hores.

Preu

Preu: 10€ entitats membres FCVS/ 15 altres.