Convocatòria Holding the Key 2023

Convocatòria de Lighthouse per recolzar iniciatives que promoguin la sostenibilitat social i/o econòmica

Lighthouse llança una convocatòria per donar suport a iniciatives que donin una resposta holística i innovadora a reptes relacionats amb la sostenibilitat social i ecològica.

Per què?


Al món hi ha moltes iniciatives que treballen per a la sostenibilitat i en les quals es connecten diverses dimensions socials i ecològiques.

Així i tot, aquestes iniciatives poden reforçar-se amb un suport que els permeti:

 1. Sistematitzar tot el que ja saben i reflexionar-hi per fer-lo servir de manera efectiva en el seu treball
 2. Compartir tot allò que han après a través de la seva experiència amb altres grups de persones o iniciatives…
 3. I establir xarxes de connexions
 4. Sol·licitar/rebre suport econòmic


Si us identifiqueu amb aquesta convocatòria, Lighthouse us vol conèixer i incloure-us a la seva xarxa de treball i donar-vos suport, perquè creuen que podeu ser la clau davant alguns dels més grans reptes amb què ens trobem com a éssers humans.


Per a qui?


En aquesta convocatòria Holding the Key 2023, s’accepten candidatures d´iniciatives de tot el món, que s’orientin a la sostenibilitat social i ecològica. Poden ser grups informals, associacions, un projecte de recerca participativa, etc. que actuï de manera local o internacional, en un o diversos aspectes de la sostenibilitat social i ecològica.

Requisits

Per participar en la convocatòria les iniciatives han de:

 • Orientar-se cap a la sostenibilitat social i ecològica
 • Actuar de manera local o internacional
 • Existir al moment de la candidatura, i haver dut a terme ja algunes activitats
 • Tenir almenys dues persones que parlin una d’aquestes tres llengües: anglès, espanyol o alemany
 • Tenir una connexió a Internet i accés a equipament informàtic per a les reunions a distància. No importa la ubicació de les iniciatives

Com?


S’ofereix un suport econòmic, de fins a 2.000 euros, per a les iniciatives seleccionades que tinguin una proposta concreta on invertir aquests diners. Per exemple, es podria finançar la compra d’eines per a la creació d’un hort cooperatiu urbà o la impressió de pòsters per a un esdeveniment de sensibilització antiracisme, sorpreneu amb la vostra proposta!

Ofereixen suport metodològic per a la recollida dels sabers teòrics i pràctics generats per l’experiència i els coneixements detectats al dia a dia, valuosos per a la mateixa iniciativa i per al món. Per exemple: mitjançant metodologies transformadores en un format de taller que pugui sistematitzar el coneixement acumulat al llarg de l’experiència, i alhora generar noves perspectives per establir objectius a llarg termini. Lighthouse prepara una proposta dels formats, sessions, objectius i pacta amb l’equip de la iniciativa què pot resultar més útil. Per això, s’intercanvia informació de manera contínua a través del mitjà de comunicació més eficaç en cada cas (correu electrònic, WhatsApp, telèfon, videoconferència…).

Els resultats són analitzats i explicats en formats accessibles com ara articles, infografies o vídeos animats, que Lighthouse assumeix a part dels 2.000 € del suport econòmic.

Ofereixen suport a la comunicació amb la finalitat d’enfortir la iniciativa en la difusió dels seus coneixements, propostes clau i experiències que puguin ser replicades pel seu gran valor. Per això, publiquen els resultats de la sistematització dels sabers a la web de Ligthouse, poden preparar una presentació per a una conferència, per a una trobada amb el govern local o una acció de sensibilització a l’espai públic, entre d’altres.

Segons el tipus d’iniciativa i els resultats, Lighthouse organitza formats creatius de comunicació i intercanvi amb altres iniciatives per compartir aprenentatges i enriquir l’equip. Aquestes poden ser properes per temàtica o per zona geogràfica.

I ofereixen el suport en el treball en xarxa, afavorint connexions entre altres iniciatives i persones, a més de la possibilitat de futures col·laboracions amb Lighthouse i la inclusió a la seva xarxa internacional d’iniciatives, grups, organitzacions i persones treballant de forma transdisciplinar, transcultural, creativa i innovadora per a un futur més sostenible.

Passos i dates

 1. Descarrega i omple el qüestionari (document PDF editable) en un dels idiomes disponibles: anglès, alemany, castellà.
 2. Envia-ho a contact@lighthouse.global abans del 29.01.23, 11:00 pm, GMT. Indica a l’assumpte: “Holding the Key 2023”.
 3. Rebràs una confirmació de recepció per correu electrònic.
 4. Les candidatures preseleccionades seran contactades entre el 01 i el 03 de febrer amb una cita per a l’entrevista virtual.
 5. Les entrevistes seran el dimarts 7 de febrer i es podran fer en anglès, alemany o castellà. Aquestes entrevistes es faran en aquesta franja horària: de 8 h a 17 h GMT. El temps previst per a cada iniciativa és de 45 minuts màxim.
 6. S’informarà les candidatures finalment seleccionades el 10.02.2023
 7. A partir de mitjans de febrer es contactarà amb la iniciativa, s’acordarà el pla de suport i es concertaran trobades virtuals i/o presencials per proposar i programar els altres tipus de suport. En aquestes setmanes de primers contactes, es transferirà la quantitat de diners acordats, que es formalitzaran amb la signatura del rebut corresponent.
 8. Els diners del suport econòmic han de ser utilitzats dins del temps del procés d’acompanyament, presentant la factura corresponent.
 9. Quan finalitzi el procés, les iniciatives seleccionades rebran un document de tancament i una avaluació.
 10. Més endavant, es podrà contactar amb les candidatures seleccionades per a futures trobades amb altres candidatures seleccionades per tal de permetre sinergies comunes que puguin sorgir.
 11. Les candidatures seleccionades no es poden presentar a futures convocatòries.
 12. Si teniu alguna pregunta relacionada amb aquesta convocatòria, no dubteu a contactar amb nosaltres: contact@lighthouse.global