Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2023

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i ciutat per a l’any 2023. Les activitats o projectes subvencionables han de fomentar activitats d’interès públic o social que estiguin incloses en alguna de les línies de subvencions aprovades al Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2023 estarà comprès entre els dies 9 i el 26 de gener de 2023, ambdós inclosos.

Àmbits

En total, la convocatòria inclou 105 programes d’ajut recollits en 26 àmbits temàtics diferents. La principal novetat és la inclusió del programa “Reducció de la pobresa i precarietat de les dones” que abans era una convocatòria específica que es publicava de manera independent a aquesta convocatòria general.

 • Agricultura i Alimentació
 • Animals domèstics
 • Assistència i Intervenció social
 • Biodiversitat i Medi ambient
 • Cohesió social i Interculturalitat
 • Comunicació i Periodisme
 • Consum i Comerç
 • Cooperació al desenvolupament
 • Cooperativisme i Economia social
 • Cultura popular
 • Cultura, Religió i Esport
 • Drets humans i Pau
 • Educació
 • Estructura i Equipaments
 • Gènere
 • Gent gran i Dependència
 • Gestió entitats i Responsabilitat social
 • Habitatge
 • Infància, Joventut i Famílies
 • Lleure
 • Moviment veïnal
 • Ocupació i Inserció laboral
 • Participació ciutadana i Polítiques socials
 • Persones refugiades i Migracions
 • Pobresa i Exclusió social
 • Recerca i Innovació
 • Salut i Discapacitat
 • Tecnologia i Internet
 • Treball autònom i Emprenedoria
 • Voluntariat

Convocatòria de subvencions pel clima

D’altra banda, a partir del 16 de gener i fins al 15 de febrer 2023 també s’obre el termini de presentació de la convocatòria de subvencions pel clima. Aquesta convocatòria de subvencions busca incentivar projectes que abordin el repte de l’emergència climàtica i plantegin solucions per assolir els objectius que s’estableixen al Pla d’Acció per l’Emergència Climàtica. L’objectiu és potenciar la implicació ciutadana i donar suport a accions col·lectives, sobretot a les iniciatives més innovadores i transformadores.