Convocatòria Erasmus+: partenariats de cooperació en el camp de l’educació i la formació i en el camp joventut – ONG europees

Un partenariat de cooperació és un projecte transnacional que implica un mínim de tres organitzacions de tres països diferents del programa.

L’objectiu principal de les associacions de cooperació és permetre a les organitzacions augmentar la qualitat i la rellevància de les seves activitats, desenvolupar i reforçar les seves xarxes de socis, augmentar la seva capacitat per operar conjuntament a nivell transnacional, impulsant la internacionalització de les seves activitats i mitjançant l’intercanvi o el desenvolupament de noves pràctiques i mètodes, així com compartir i confrontar idees.  

Tenen l’objectiu de donar suport al desenvolupament, la transferència i / o la implementació de pràctiques innovadores, així com la implementació d’iniciatives conjuntes que promoguin la cooperació, l’aprenentatge entre iguals i l’intercanvi d’experiències a nivell europeu. 

Els resultats haurien de ser reutilitzables, transferibles, escalables i, si és possible, tenir una forta dimensió transdisciplinària. S’espera que els projectes seleccionats comparteixin els resultats de les seves activitats a nivell local, regional, nacional i transnacional. Les associacions de cooperació estan ancorades a les prioritats i marcs polítics de cada sector Erasmus +, tant a nivell europeu com nacional, alhora que tenen com a objectiu produir incentius per a la cooperació transversal i horitzontal en àrees temàtiques. 

Qualsevol organització pública o privada, establerta en un país del programa o en qualsevol país soci del món es pot presentar. 

Independentment de l’àmbit afectat pel projecte, les associacions de cooperació estan obertes a qualsevol tipus d’organització activa en qualsevol àmbit de l’educació, la formació, la joventut, l’esport o altres sectors socioeconòmics, així com a les organitzacions que realitzin activitats transversals a diferents àmbits (per exemple, autoritats locals, regionals i nacionals, centres de reconeixement i validació, cambres de comerç, organitzacions comercials, centres d’orientació, organitzacions culturals i esportives). 

Un partenariat de cooperació és un projecte transnacional que implica un mínim de tres organitzacions de tres països diferents del programa. 

No hi ha un nombre màxim d’organitzacions participants en una associació. 

Pressupost: 5M € 

Font: Generalitat de Catalunya