Curs d’iniciació al voluntariat en línia (18 hores)

Si vols fer voluntariat o acabes d’incorporar-te a fer-ne en una entitat social, aquest curs és per a tu: aprendràs el significat, elements bàsics i els valors de l’acció voluntària.

Inscripcions

Omple el formulari d’inscripció

Data límit: 13 de febrer (places limitades!)

A qui s’adreça

Formació adreçada a persones que han iniciat el voluntariat en una entitat o que tenen interès per a incorporar-se com a persones voluntàries en una entitat

Requisits mínims

Es requereixen coneixements d’internet a nivell d’usuari i tenir accés a un ordinador amb un procesador de text (Word o similar)

Què aprendràs en aquest curs

 • El significat, el paper  i el valor del voluntariat
 • Els elements bàsics que defineixen la persona i l’acció voluntària

Acreditació

Curs   reconegut   pel   Pla   de   Formació   de   Voluntariat   de Catalunya. Per tenir dret al títol s’ha d’assistir al 80% del curs i realitzar les activitats proposades.

Continguts

El voluntariat

 • Què és el voluntariat
 • Àmbits de l’acció voluntària
 • Entorn i context històric

La Persona voluntària

 • Què ens motiva a fer voluntariat?
 • El perfil de la persona voluntària
 • La participació: element fonamental de l’acció voluntària
 • Drets i deures de la persona voluntària

L’organització del voluntariat

 • L’entitat: el seu ideari i / o projecte d’acció
 • Articulació entre la persona remunerada i la voluntària
 • El procés de participació en l’entitat
 • El treball en equip

Metodologia

El curs es desenvolupa en el marc de l’aula virtual de la plataforma Moodle del PFAVC on estan allotjats els continguts del curs que els participants hauran de llegir o visualitzar.

A partir dels continguts facilitats, la tutora planteja un seguit d’exercicis (individuals i grupals) que els participants hauran de realitzar en el marc de la mateixa plataforma Moodle.

Es calcula que la dedicació a la lectura dels continguts i la realització dels exercisis és de 18 hores.

Preu

Preu: 10€ entitats membres FCVS/ 15€ altres.