ACIDH cerca empreses perquè el seu alumnat faci estades en pràctiques

L’entitat ofereix perfils d’auxiliar d’hoteleria i d’activitats d’oficina

L’associació ACIDH està cercant noves empreses que vulguin col·laborar amb l’entitat i establir un conveni de pràctiques pels seus estudiants en empreses ordinàries externes.

Els programes de formació i inserció d’ACIDH són adaptats i tenen una durada de dos cursos, els quals inclouen pràctiques cada curs. Els alumnes de 2n curs les fan al 2n trimestre i els alumnes de 1r les fan al 3r trimestre. En aquest moment, es podria col·laborar per acollir alumnes de 1r curs del 29 d’abril a l’11 de juny amb un total de 117 hores.

Els perfils que ofereix ACIDH són, per una banda, d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració. Per l’altra, d’auxiliar d’activitats d’oficina i de serveis administratius generals.

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració

Les tasques que poden desenvolupar contemplen des de la preparació d’equips, estris i parament de taules; el preservei, servei i postservei en sala i tècniques d’atenció als usuaris; l’assistència en el servei d’aliments i begudes; fins al manteniment i neteja d’instal·lacions, entre d’altres.

Auxiliar d’activitats d’oficina i de serveis administratius generals

En aquest perfil es poden realitzar tasques de fotocòpies, enquadernació i plastificació de documents, guillotinar fulletons o ensobrar. També s’inclouen feines d’Office de Windows nivell bàsic amb programes com l’Excel, Word, PowerPoint i Prezi.

L’auxiliar d’activitats d’oficina també es pot encarregar de la preparació d’espais: sala d’actes, plegar taules, recollir cadires… Així com encàrrecs interns i externs, correspondència, entre d’altres.

Conveni de pràctiques

Per part de l’empresa s’ha d’assignar una persona tutora referent, acordar un pla d’activitats i signar el conveni de pràctiques. L’assegurança d’ACIDH cobreix l’alumnat durant tot el període. No són pràctiques remunerades ni s’ha de cotitzar per ells.

En cas que alguna empresa vulgui col·laborar o consultar dubtes podeu contactar amb Sònia Martos a través del correu electrònic smartos@acidh.org o per telèfon 93.285.99.77.