7 de cada 10 persones LGTBI oculten la seva orientació sexual a la feina

El 72% de les persones ho fan per por que la seva identitat de gènere condicioni el seu desenvolupament professional.

Gairebé tres quartes parts de les persones LGTBI oculten la seva orientació sexual quan estan a la feina. Aquesta és una de les conclusions del Projecte Europeu ‘Avançant en la gestió de la diversitat LGTB+ en el sector públic i privat’ (ADIM), que mostra uns resultats evidents de la por a ser discriminades que pateixen les persones gais, lesbianes, transsexuals, etc. En total, el 72% de les persones LGTBI oculta la seva identitat de gènere per por a no poder progressar professionalment en la seva carrera laboral.

Un altre dels motius que empeny a les persones d’aquest col·lectiu a ocultar les seves preferències sexuals és el fet d’evitar bromes de mal gust o comentaris negatius que els estigmatitzi amb la resta de companys i companyes de feina. L’informe del projecte ADIM ha estat coordinat des del Ministeri d’Igualtat d’Espanya amb la Comissió per la Ciutadania i la Igualtat de Gènere de Portugal i la Universitat Complutense de Madrid.

De les persones que oculten la seva identitat de gènere, el 26% no ho fa visible a cap company o companya i un altre 26% ho comparteix amb alguna persona de l’equip. En aquest context, el 55% de les persones LGTBI que tenen fills o filles se senten còmodes quan ho expliquen. Una dada que pot ser alarmant tenint en compte la quantitat d’imprevistos que poden fer alterar la jornada laboral en el dia a dia: malalties, accidents, obligacions escolars d’última hora, etc.

En total 1.147 persones LGTBI han respost el qüestionari. D’aquest total, un 15% afirma haver evitat espais o esdeveniments d’empresa per por a la discriminació. Algunes investigacions apunten que el col·lectiu, en termes generals, refusa parlar a la feina de temes relatius a la seva vida social, aficions o afectes i això pot perjudicar el seu desenvolupament professional.

A més de la denúncia que fa de la situació de desigualtat que encara viuen les persones LGTBI en el seu context de feina, l’informe proposa accions en empreses i institucions per facilitar un clima laboral d’inclusió i bloquejar les possibles conductes discriminatòries a la feina. El projecte s’enfoca a demostrar com les empreses que treballen la diversitat sexual són més creatives, innovadores i tenen més en compte el benestar de les persones que hi treballen.

Font: Xarxanet.org