3 bones pràctiques del treball en xarxa a les entitats socials

Des de la Federació Catalana de Voluntariat Social apostem per la creació de xarxes amb diferents entitats i agents socials i per això promovem projectes com el ‘Mirades’ o l’elaboració de la guia-marc sobre la gestió del voluntariat. 

En qualsevol àmbit de la intervenció social cada vegada s’està potenciant més la col·laboració entre diferents agents siguin associacions, fundacions, federacions grups de voluntariat. El moment actual ens demana unificar esforços per tal de realitzar un treball social que intenti pal·liar els grans problemes socials. El treball en xarxa, on totes les peces són necessàries, ha d’esdevenir primordial i cada vegada està més present entre les entitats socials. L’objectiu és col·laborar, comunicar i actuar conjuntament compartint els mateixos recursos i caminant cap al mateix objectiu.

A continuació podreu trobar tres exemples de diferents bones pràctiques en el treball en xarxa:

1- Projecte Mirades

“Mirades. Veure i viure el voluntariat” és un projecte de sensibilització i de comunicació, impulsat per la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) l’any 2011. S’adreça a joves de 15 a 18 anys de manera propera i vivencial. Basat en la metodologia de l’aprenentatge i servei, per la qual els alumnes adquireixen coneixements sobre llenguatge audiovisual i voluntariat i, a la vegada, fan un servei a entitats socials dotant-les dereportatges audiovisuals en els quals s’explica el seu projecte.

Captura de pantalla 2016-04-07 a las 11‘Mirades’ promou la participació dels joves, afavorint el desenvolupament de competències i fomentant valors com el compromís, l’altruisme i el treball en equip a través d’una acció social i voluntària en col·laboració amb una entitat social.

L’objectiu final del projecte és crear reportatges audiovisuals, creatius i inspiradors, amb la col·laboració de les entitats  escollides -equip de treball tècnic i voluntari i les persones ateses-. Els joves assoleixen així, coneixements i competències útils pel seu futur, tant a nivell personal, formatiu com professional; i alhora tenen l’oportunitat de crear un material de difusió per a entitats socials per a què puguin projectar els seus programes i la realitat social de les persones que atenen.

Per dur a terme el projecte treballen conjunta i coordinadament la FCVS, el centre educatiu i l’entitat participant. ‘Mirades’ ha realitzat amb èxit quatre edicions consecutives, i es perceb com un encert per haver aconseguit la conjunció entre una educació integral i pràctica i el sector social i elvoluntariat. Des de la primera edició, en el curs escolar 2011 – 2012 fins avui, s’ha comptat amb la participació de 15 centres educatius, 360 alumnes i 36 entitats socials. El foment de l’ús de les noves tecnologies promou un procés creatiu i artístic entre els joves degut a la familiaritat que tenen amb aquest llenguatge. Per altra banda, el fet de desenvolupar dinàmiques de treball en equip, possibilitar el coneixement en primera persona de l’acció voluntària i les necessitats dels col·lectius atesos per les entitats, permet l’adquisició de valors i actituds de compromís, respecte i cooperació social.

Cada centre educatiu desenvolupa el projecte en matèries curriculars diferents, quedant recollit en assignatures com tecnologia, ètica i civisme i/o matèria optativa. Els alumnes participants tenen a la seva disposició una guia didàctica per al correcte assoliment del projecte, a banda de comptar amb el recolzament dels tutors, entitat i la FCVS. Els reportatges audiovisuals produïts es difonen a través de diferents plataformes on line, com les pàgines web de l’entitat, el centre educatiu i la FCVS, i també les xarxes socials.

2- Projecte Rossinyol

Captura de pantalla 2016-04-07 a las 11.17.18El projecte ‘Rossinyol’ consisteix en un acompanyament en l’àmbit de lleure i fora de l’escola entre estudiants universitaris i nois i noies preadolescents amb dificultats socials diverses. ‘Rossinyol’ és un projecte de mentoratge, que es basa en establir una relació de suport i aprenentatge. Amb aquesta relació es pretén proporcionar un recolzament individual que afavoreixi el desenvolupament personal, emocional i professional.  

La xarxa Rossinyol és hereva del projecte europeu Nightingale que té una història ja consolidada en algunes ciutats europees i a Catalunya, es va iniciar gràcies a la Universitat de Girona al curs 2005-2006 i ja ha complert 10 anys. Servei Solidari va engegar el projecte a Barcelona ara fa 5 anys amb un total de 53 parelles actives i un total de 174 parelles acumulades a la seva història. L’última implantació ha tingut lloc a Tarragona el curs 2014-2015 de la mà de l’Associació Quilòmetre Zero i ja compta amb 46 parelles.

El projecte té una doble vessant. Per una banda, s’erigeix com a eina d’intervenció social solidària, amb nens i nenes amb dificultats socials diverses proporcionant-les recolzament individual, amistat i reforç. Per altra banda, pretén establir una xarxa de relacions personals i la creació d’unacomunitat d’aprenentatge i acompanyament amb la participació conjunta de la universitat (professorat i alumnat), l’associació promotora del Projecte Rossinyol, el centre escolar i les famílies del nens i nenes per tal de facilitar el desenvolupament d’habilitats socials i pedagògiques i aconseguir un objectiu comú.

Pels mentors, el contacte amb nens i nenes de diferents cultures i contextos socials els ajuda a conèixer en primera persona realitats diferents de les seves i a enriquir la seva formació com a persones i com adults.  L’empatia, la gestió d’un pressupost o la planificació d’activitats són elements que estan molt presents en el seu dia a dia. Per part dels alumnes, la mentoria els ajuda a aprendre ràpidament la llengua vehicular i conèixer l’entorn en què viuen, crear una xarxa social i d’amistat i tenir unes expectatives acadèmiques més elevades.

3- Guia sobre la gestió del voluntariat

Captura de pantalla 2016-04-07 a las 11.15.48Diferents entitats socials, de diversos àmbits d’actuació, grandària, pressupost i projecció, van organitzar 4 sessions d’intercanvi per compartir el procés de la gestió del voluntariat. Com es desenvolupa?; quines dificultats existeixen?; quines solucions són possibles? La resposta a totes aquestes qüestions han quedat recollides en una guia-marc que serveix per tenir uns paràmetres comuns entre totes les entitats. Aquesta guia-marc ha estat elaborada gràcies al treball conjunt i la participació de més de 50 entitats, les quals han compartit les seves vivències i recursos per tal d’establir una visió complementària del nostre model de voluntariat i garantir-lo.

Ara més que mai la guia-marc sobre la gestió del voluntariat pot esdevenir de gran utilitat davant la implementació de la nova Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. És molt important que les persones voluntàries tinguin accés a la màxima informació transparent i clara sobre l’entitat i per això, l’acollida, la incorporació, la formació, l’acompanyament i la desvinculació de les persones voluntàries van ser els principals temes que es van tractar en les trobades.

En relació a l’acollida es va arribar a la conclusió que les principals motivacions de les persones a l’hora de fer voluntariat eren vàries: l’experiència vital, la voluntat d’integrar-se en col·lectius determinats o per sentir-se útils a la comunitat. Les entitats coincideixen en el fet que l’entrevista és un dels elements més importants en la incorporació d’aquests voluntaris per tal de poder explicar a la persona quines són les missions de l’entitat i sobretot, què se li demana i què no a l’equip de voluntaris.

Un cop passat aquest nivell, moltes entitats opten per diferents formes deformació i d’acompanyament, ja que creuen que són elements fonamentals per a desenvolupar un voluntariat de qualitat.

Finalment, s’ha detectat que sovint  no hi ha un protocol pel que fa a ladesvinculació dels voluntaris de l’entitat. Algunes d’elles fan arribar una carta d’agraïment, un carnet acreditatiu o un certificat. Tot i així, sempre s’intenta mantenir la vinculació amb l’entitat a través de mantenir actualitzada la informació.

 

(Font: xarxanet.org)