llei catalana de voluntariat i foment de l’associacionisme

Què és un pla de voluntariat?

Què és un pla de voluntariat?

El model català del voluntariat es recolza sobre dos grans pilars: les entitats i el voluntariat. Així doncs, les entitats, sobre les quals es basa el voluntariat al nostre país, han de poder definir i establir, de manera rigorosa, expressa i detallada, quin és el paper del voluntariat en el marc de …
Veure més »

La formació i la Llei Catalana del voluntariat i de foment de l’associacionisme

La formació i la Llei Catalana del voluntariat i de foment de l’associacionisme

La motivació de la Llei és reconèixer i identificar les accions que són pròpiament de voluntariat i potenciar, promoure i protegir les accions que responen al model català de voluntariat. Des de l’escola de formació de la FCVS reiterem el nostre compromís amb la formació i assumim el rol de …
Veure més »

Què és una entitat de voluntariat?

Què és una entitat de voluntariat?

La llei de Voluntariat defineix l’Entitat de Voluntariat, com l’entitat privada sense ànim de lucre que acompleix activitats d’interès general, que ha decidit que la participació voluntària dels ciutadans és un valor imprescindible en la seva missió per a assolir les seves finalitats i que ha …
Veure més »