entitats socials

La Setmana Social de CaixaBank mobilitza més de 10.000 persones voluntàries

La Setmana Social de CaixaBank mobilitza més de 10.000 persones voluntàries

A la FCVS hi ha participat tres voluntaris fent tasques d’ordenació del magatzem  La FCVS ha participat en la Setmana Social, una iniciativa impulsada per CaixaBank, en la qual de l'11 al 19 de febrer més de 10.000 empleats d’aquesta entitat financera i les seves filials, la Fundació Bancària "la …
Veure més »

La gestió del temps: l’assignatura pendent a les entitats socials

La gestió del temps: l’assignatura pendent a les entitats socials

Un estudi de la xarxa DDiPAS informa que cal aplicar noves mesures de gestió del temps per aconseguir unes organitzacions socials eficaces, sostenibles i igualitàries. La xarxa de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social (DDiPAS) ha publicat l'informe "Gestió del temps a les entitats …
Veure més »

Què és una entitat de voluntariat?

Què és una entitat de voluntariat?

La llei de Voluntariat defineix l’Entitat de Voluntariat, com l’entitat privada sense ànim de lucre que acompleix activitats d’interès general, que ha decidit que la participació voluntària dels ciutadans és un valor imprescindible en la seva missió per a assolir les seves finalitats i que ha …
Veure més »

Qui són els voluntaris?

Qui són els voluntaris?

Segons la llei, els voluntaris són “les persones físiques que, d’una manera lliure, sense contraprestació econòmica i d’acord amb la capacitat d’obrar que els reconeix l’ordenament jurídic, decideixen dedicar part de llur temps al servei dels altres o a interessos socials i col·lectius, per mitjà de …
Veure més »

3 bones pràctiques del treball en xarxa a les entitats socials

3 bones pràctiques del treball en xarxa a les entitats socials

Des de la Federació Catalana de Voluntariat Social apostem per la creació de xarxes amb diferents entitats i agents socials i per això promovem projectes com el 'Mirades' o l'elaboració de la guia-marc sobre la gestió del voluntariat.  En qualsevol àmbit de la intervenció social cada vegada …
Veure més »

La Taula del Tercer Sector demana que el nou Govern garanteixi els recursos i les polítiques per fer front a l’exclusió social

La Taula del Tercer Sector demana que el nou Govern garanteixi els recursos i les polítiques per fer front a l’exclusió social

La Federació Catalana de Voluntariat Social, com a membre de la Taula del Tercer Sector Social, s'uneix a aquesta reivindicació per disminuir les desigualtats, l'atur i l'abandonament escolar prematur. La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual la Federació Catalana de Voluntariat …
Veure més »