Departament d’ensenyament

Nova formació professional per a joves amb discapacitat intel·lectual

Nova formació professional per a joves amb discapacitat intel·lectual

Es tracta d’un pla pilot dirigit a joves d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials a partir del qual podran cursar Itineraris Formatius Específics (IFE). Els joves que tenen alguna discapacitat intel·lectual lleu o moderada podran participar, a partir de l’octubre, en una prova …
Veure més »