Assegurança

 

Pòlissa d’Assegurança Col·lectiva de Voluntariat 2020

Segons la Llei Catalana 25/2015 del Voluntariat i del Foment de l’Associacionisme, tota persona que fa una activitat voluntària a l’interior d’una entitat, ha d’estar coberta per una assegurança. L’entitat és qui està obligada a contractar aquesta assegurança, per tal de cobrir l’acció de la persona voluntària. 

Us convidem a subscriure la doble pòlissa (Accidents i Responsabilitat Civil) per a persones voluntàries d’entitats federades, de grups que pertanyin al Secretariat Català pel Voluntariat Social i d’entitats no federades que compten amb programes de voluntariat.

Des de l’inici de 2019, es pot donar d’alta i de baixa a les persones voluntàries de la vostra entitat mitjançant el web Voluntariatsegur.cat.

Si l’heu d’utilitzar per primera vegada, heu de posar-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar el vostre CODI d’accés.
Quan hàgiu de donar d’alta a les persones voluntàries, les dades que se us demanaran són el nom, cognoms, número de DNI, NIE o núm. de passaport i data de naixement.

El pagament el podreu fer per ingrés directe o transferència al compte corrent de la Federació que se us indicarà des del propi aplicatiu web, o bé mitjançant targeta bancària. En aquest darrer cas, l’aplicatiu donarà pas a una plataforma de pagament segur.

Llibret d’instruccions d’ús de Voluntariatsegur.cat (PDF)
Procediment a seguir en cas d’accident (PDF)
Centres concertats d’assistència (PDF)
Model de declaració d’accident (PDF)

 

Característiques doble pòlissa
 • Període de vigència de la doble pòlissa: la vigència de l’assegurança és de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.
 • Prima per persona assegurada: fruit de l’acord amb la Cooperativa Arç Assegurances, oferim una rebaixa en relació a anys anteriors. El nou preu serà de 4,70 euros per persona voluntària i any, si es tracta d’entitats federades o de grups que pertanyin al Secretariat Català pel Voluntariat Social (era de 5,20€), i de 5,70€s si es tracta d’entitats no federades (era de 6,20€).
 • Les persones voluntàries cobertes per la pòlissa poden pertànyer a qualsevol seu de la vostra entitat, tant si la teniu a Catalunya com si és a altres territoris de l’estat espanyol.
 • L’assegurança d’Accidents cobreix a les persones voluntàries que es desplacen a estades per programes d’acció voluntària arreu de l’estat espanyol i de l’estranger.
 • L’assegurança de Responsabilitat Civil els cobreix si es desplacen per l’estat espanyol i per Andorra.
 • Si s’ha pagat la prima per una persona voluntària i es dóna de baixa, el pagament té validesa per a la cobertura d’una altra persona durant el mateix any, sense necessitat d’efectuar-ne un de nou. Només cal que doneu avís de la baixa i l’alta, i informeu de les dades de l’assegurat/da.
 • Cobreix a les persones voluntàries a partir dels 16 anys, i fins a 85 anys. Per tant, afavoreix la incorporació de voluntariat de perfil adult.
 • Cobreix les persones voluntàries amb independència de la seva situació administrativa. Les persones d’origen extracomunitari, per tant, poden incorporar-se a ser voluntaris/àries de la vostra entitat.
 • En esdeveniments o actes públics convocats per les vostres entitats (fires, carpes al carrer, taules rodones, formació, etc.) la pòlissa cobreix a les persones voluntàries participants.

 

Cobertures de la doble pòlissa

 

1. Assegurança d’Accidents

Objecte: Danys personals soferts accidentalment per les persones voluntàries durant l’exercici de la seva activitat voluntària o bé en els desplaçaments corresponents (accident “in itinere”).

Indemnització per sinistre:

 1. Mort per accident: 7.500 €
 2. Invalidesa permanent per accident: fins a 15.000 €
 3. Assistència sanitària derivada dels accidents coberts: inclosa

 2. Assegurança de Responsabilitat Civil

Objecte: Danys a tercers (a altres persones o a béns no pertanyents a l’entitat de voluntariat), amb motiu de l’activitat de les persones voluntàries.

Indemnització per sinistre:

 1. Límit per sinistre: 600.000 €
 2. Límit per anualitat d’assegurança: 600.000 €
 3. Límit per víctima danys personals: 300.000 €
 4. Per a qualsevol sinistre, franquícia a càrrec de l’assegurat: 150 €

Si vols sol·licitar un pressupost de responsabilitat civil per a la teva entitat o per als membres de la teva junta també ho pots fer accedint a Voluntariatsegur.cat.

 

 

Contacta’ns 

Si vols resoldre qualsevol dubte o incidència sobre les assegurances posa’t en contacte amb nosaltres!

Laura Codina

Tècnica de gestió d’assegurances
assegurances@voluntaris.cat

Miquel Àngel Fuster

Voluntari de gestió d’assegurances
assegurances@voluntaris.cat