Assegurança


Pòlissa d’assegurança Col·lectiva de Voluntariat 2018

Segons la Llei Catalana 25/2015 del Voluntariat i del Foment de l’Associacionisme, tota persona que fa una activitat voluntària a l’interior d’una entitat, ha d’estar coberta per una assegurança. L’entitat és qui està obligada a contractar aquesta assegurança, per tal de cobrir l’acció de la persona voluntària. 

Us convidem a subscriure la doble pòlissa per a voluntaris/àries d’entitats federades, de grups que pertanyin al Secretariat Català pel Voluntariat Social i d’entitats no federades que compten amb programes de voluntariat.

Les entitats heu d’enviar-nos el llistat de voluntaris/àries amb nom, cognoms, número de DNI, NIE o Nº de passaport i data de naixement, a l’adreça electrònica: assegurances@voluntaris.cat així com el justificant d’haver fet l’ingrés corresponent, escanejat.

Dades bancàries per fer l’ingrés:
Entitat: “La Caixa”
Nº de compte: 2100 – 0856 – 96 – 0200386206. 

IBAN:   ES11   2100   0856   9602   0038   6206
Titular:  Federació Catalana de Voluntariat Social.

Centres d’Assistència i procediment a seguir (PDF)
Model de declaració d’accident (PDF)

 

Característiques de la doble pòlissa:

 • Període de vigència de la doble pòlissa: la vigència de l’assegurança és de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018.
 • Prima per persona assegurada: la prima que cal abonar serà de 5,20 euros per persona voluntària i any, si es tracta d’entitats federades o de grups que pertanyin al Secretariat Català pel Voluntariat Social, i de 6,20 euros si es tracta d’entitats no federades.
 • Els voluntaris/àries coberts per la pòlissa poden pertànyer a qualsevol seu de la vostra entitat, tant si la teniu a Catalunya com si és a d’altres territoris de l’estat espanyol.
 • L’assegurança d’Accidents cobreix els voluntaris/àries que es desplacen a estades per programes d’acció voluntària arreu de l’estat espanyol i de l’estranger.
 • L’assegurança de Responsabilitat Civil els cobreix si es desplacen per l’estat espanyol i per Andorra.
 • Si s’ha pagat la prima per un/una voluntari/ària i se us dóna de baixa, el pagament té validesa per a la cobertura d’un/a altre/a voluntari/ària durant el mateix any, sense necessitat d’efectuar-ne un de nou. Només cal que doneu avís de la baixa i l’alta, i informeu de les dades de l’assegurat/da.
 • Cobreix els voluntaris/àries a partir dels 16 anys, i fins a 85 anys. Per tant, afavoreix la incorporació de voluntariat de perfil adult.
 • Cobreix els voluntaris/àries amb independència de la seva situació administrativa. Les persones d’origen extracomunitari, per tant, poden incorporar-se a ser voluntaris/àries de la vostra entitat.
 •  En esdeveniments o actes públics convocats per les vostres entitats, (Fires, Carpes al carrer, Taules Rodones, Formació, etc) la pòlissa cobreix els voluntaris/àries participants.

 

Cobertures de la doble pòlissa:

 1. Assegurança d’Accidents:
  Objecte: Danys personals soferts accidentalment pels voluntaris/àries durant l’exercici de la seva activitat voluntària o bé en els desplaçaments corresponents (accident “in itinere”).Indemnització per sinistre:

  • Mort per accident: 7.500 €
  • Invalidesa permanent per accident: fins a 15.000 €
  • Assistència sanitària derivada dels accidents coberts: inclosa

   

 2. Assegurança de Responsabilitat Civil:
  Objecte: Danys a tercers (a altres persones o a béns no pertanyents a l’entitat de voluntariat), amb motiu de l’activitat dels voluntaris/àries.Indemnització per sinistre:

  • Límit per sinistre: 601.000 €
  • Límit per anualitat d’assegurança: 601.000 €
  • Límit per víctima danys personals: 150.000 €
  • Per a qualsevol sinistre, franquícia a càrrec de l’assegurat, 100 €

Voluntariatsegur.cat: el nou aplicatiu per a la gestió d’assegurances

Si vols sol·licitar un pressupost de responsabilitat civil per a la teva entitat o per als membres de la teva junta accedeix a la nova eina Voluntariatsegur.cat.

Posa’t en contacte amb assegurances@voluntaris.cat i demana el teu codi d’accés.

Captura de pantalla 2018-06-12 a les 14.56.52