Logo Secretariat def

 

El Secretariat Català pel Voluntariat Social és una entitat sense afany de lucre, fundada l’any 1987 per impulsar els grups informals de voluntariat social a Catalunya: acull  i coordina grups sol·licitants que no tenen forma jurídica pròpia ni NIF, però que volen rebre  serveis de la FCVS.

La FCVS posa aquesta entitat al servei de l’acollida i la pertinença transitòria dels grups informals, fins que vulguin o puguin constituir-se en una organització formalitzada. Se’ls acompanya en els procediments i tràmits perquè es constitueixin, però respecta, òbviament, la voluntat del grup, si no busquen modificar-ne la naturalesa.

 

Beneficis

 

Els grups que us integreu al Secretariat gaudireu de:

 

· Formar part d’una xarxa àmplia d’entitats, d’arreu de Catalunya.

 

· Beneficiar-vos dels programes i serveis que porten a terme les quatre àrees de la FCVS:

  • Àrea de Promoció Comunitària del Voluntariat
  • Àrea de Salut i Comunitat
  • Àrea d’Economia Social i RS
  • Àrea de Comunicació, Qualitat i Transparència

 

· Beneficiar-vos d’altres serveis de la FCVS:

  • Formació per a les persones voluntàries i responsables de voluntariat
  • Gestió de la doble pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil i d’Accidents.

 

· Rebreu assessoraments en matèria de Plans de Voluntariat, de Llei, de subvencions, de RRHH i demés.

 

· Podreu fer ús del NIF del Secretariat Català pel Voluntariat Social si el grup vol fer una sol·licitud de finançament públic (prèvia consulta i autorització de la Junta Directiva del Secretariat, si es donés el cas que hi ha més d’un grup sol·licitant de la mateixa convocatòria).

 

Com formar-ne’ part

 

· Contacteu amb la seu de la FCVS del vostre territori:

territoris

 

 

 

 

 

· Ompliu les dades del vostre grup de voluntariat, els objectius que perseguiu i el vostre pla d’acció:

 

 

Deures que contraus

 

· Abonar una quota anual (aprovada en Assemblea General Ordinària de la FCVS 2017) per gaudir dels serveis i formar part de la xarxa de la FCVS a través del Secretariat.

 

· Assistir en representació del teu grup a l’Assemblea General Ordinària del Secretariat que es celebra el primer trimestre de cada any a la seu de la FCVS.

 

Drets que t’assisteixen

 

· Tenir un representant del grup dins la Junta Directiva del Secretariat, quan es convoquen eleccions, cada quatre anys, per a cobrir les places de l’òrgan de govern de l’entitat.

 

· Votar col·legiadament (a través de la delegació del Secretariat) en l’Assemblea General Ordinària de la FCVS, que se celebra el segon trimestre de l’any.

 

· Gaudir de la beca, total o parcial, per cobrir la quota anual de la FCVS.

 

 

Dades Secretariat