Què és voluntariat?

Captura de pantalla 2016-05-24 a las 10.56.45Segons la llei catalana: el Voluntariat és el conjunt d’accions i activitats d’interès general motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social que compleixen persones físiques, denominades voluntaris, que participen en projectes en el marc d’una activitat associativa o bé en programes específics de voluntariat d’una entitat sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix aquesta llei.

Des de les primeres lleis de Voluntariat, els anteriors termes com beneficència, caritat o els d’activisme i militància, que s’havien fet servir en el llenguatge comú i que són presents en molta gent i moltes entitats, entren en desús. Però el nou terme no engloba tota l’extensió del conjunt dels anteriors. La llei catalana els ha incorporat al preàmbul per no oblidar la riquesa de la seva diversitat, unida al teixit associatiu.

Fa quaranta anys, solament es coneixia el voluntariat militar, però, des de llavors, el terme s’ha utilitzat, primer en l’àmbit col·loquial, com després en l’àmbit jurídic[i]. La llei, però, sempre ha tingut dificultat per regular el que prové de la Voluntat, perquè és subjectiu. I més quan a la definició afegim termes difícils de quantificar com motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social. Per això, finalment tant en la llei primera de l’Estat Espanyol 6/1996, de 15 de enero, com la que es refà el 2015[ii], com en la llei del Parlament de Catalunya, la gratuïtat econòmica és el terme objectiu per definir l’acte voluntari.

Pel que fa a assegurar que els voluntaris fan activitats d’interès general, la llei regula un contracte entre una persona i una entitat sense ànim de lucre, que té una actuació concreta en un projecte. Es considera que tot projecte de tota Entitat sense ànim de lucre, és d’interès general.

Per aquesta gran dificultat de definir els conceptes i regular-los, a Catalunya s’ha trigat tant en fer la llei. Han estat les males pràctiques les que han obligat a establir un marc jurídic.

[i] A. Madrid. La Institución del Voluntariado. Ed. Trotta. M-2001.

[ii] Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado

 

Autor: Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants.

Share Button