Llei Catalana de voluntariat i de foment de l’associacionisme

La FCVS, compromesa amb el redactat de la Llei del Voluntariat i de foment de l’Associacionisme aprovada el passat 25/05/2015 ha encarregat dotze càpsules (In)Formatives sobre l’esperit de la Llei a tres de les persones de les què van integrar el grup motor de la redacció del text, membres del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC).

Estem convençuts que el nou marc legal protegeix i alhora impulsa el voluntariat com a cor i pulmó de l’acció i la missió de les entitats.

Els encarregats de la redacció de les càpsules seran:

  • El director de relacions ciutadanes del Casal dels Infants, Enric Canet
  • El secretari tècnic del MCECC, Albert Riu
  • El membre del Consell Directiu de la FCVS i director adjunt de la Fundació
    APIP-ACAM, Ramon Nicolau

Mes a mes podrem anar gaudint de les seves aproximacions.

Què és el Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat?

Què és el Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat?

El Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d'intervenció i als seus dirigents, impulsada des del Govern i amb la participació d'escoles i entitats de formació, d'experiència reconeguda. El Pla de formació (PFAVC) ha de donar resposta a totes les persones voluntàries de tot el territori de Catalunya, en tots els camps …
Veure més »

Què és el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya?

Què és el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya?

Per assegurar la coordinació del voluntariat a Catalunya, la Llei crea El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) com un òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat. Aquest ha de ser el principal espai d'interlocució entre les Administracions i les entitats en matèria d’associacionisme i voluntariat. És responsable de …
Veure més »

Què ha de ser el Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat?

Què ha de ser el Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat?

Una de les novetats que incorpora la Llei del Voluntariat i foment de l’Associacionisme de Catalunya és la creació del Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. Aquest registre permetrà disposar d’una font d’informació actualitzada i rigorosa de les entitats que, al nostre país, treballen des del voluntariat. La Llei fixa que aquest registre s’haurà d’habilitar i posar en …
Veure més »

Qui és el soci?

Qui és el soci?

Quan ens acostem a una entitat qualsevol, és necessari poder observar en aquesta que té ben definida i ben estructurada la dimensió organitzativa en l’organigrama de les diferents persones que intervenen en el dia a dia de l’entitat. L’ètica, la transparència, la bona gestió...més enllà de ser requeriments legals, són pràctiques que, per exemple, es veuen en detalls com aquesta “separació de …
Veure més »

Què és un Pla de Voluntariat?

Què és un Pla de Voluntariat?

El model català del voluntariat es recolza sobre dos grans pilars: les entitats i el voluntariat. Així doncs, les entitats, sobre les quals es basa el voluntariat al nostre país, han de poder definir i establir, de manera rigorosa, expressa i detallada, quin és el paper del voluntariat en el marc de cada organització. Aquesta necessitat de definició és especialment important en entitats en les …
Veure més »

Què és l’Acció voluntària?

Què és l’Acció voluntària?

Per definir el concepte d’Acció Voluntària, pot ser útil recórrer a cercar la definició de cada una de les dues paraules que composen aquesta expressió. L’IEC (Institut d’Estudis Catalans) ens ajuda, com sempre, a trobar-ne el significat: per acció, la seva primera accepció ens diu que és la “manifestació d’una força, manera d’obrar d’una causa, acompliment d’una funció”. Necessàriament una …
Veure més »

Què és una Entitat de Voluntariat?

Què és una Entitat de Voluntariat?

La llei de Voluntariat defineix l’Entitat de Voluntariat, com l’entitat privada sense ànim de lucre que acompleix activitats d’interès general, que ha decidit que la participació voluntària dels ciutadans és un valor imprescindible en la seva missió per a assolir les seves finalitats i que ha elaborat un programa de voluntariat que defineix i emmarca el valor i els espais de l’acció voluntària en …
Veure més »

Qui són els voluntaris?

Qui són els voluntaris?

Segons la llei, els voluntaris són “les persones físiques que, d’una manera lliure, sense contraprestació econòmica i d’acord amb la capacitat d’obrar que els reconeix l’ordenament jurídic, decideixen dedicar part de llur temps al servei dels altres o a interessos socials i col·lectius, per mitjà de la participació en programes de voluntariat que duen a terme entitats sense ànim de lucre –amb les …
Veure més »

Què és voluntariat?

Què és voluntariat?

Segons la llei catalana: el Voluntariat és el conjunt d’accions i activitats d’interès general motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social que compleixen persones físiques, denominades voluntaris, que participen en projectes en el marc d’una activitat associativa o bé en programes específics de voluntariat d’una entitat sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix aquesta …
Veure més »

Sense associacionisme no s’entén el voluntariat

Sense associacionisme no s’entén el voluntariat

La llei del voluntariat no podia oblidar el tarannà del nostre país. Per això el pròleg recorda el que definim com model català de voluntariat. Sense comparar-nos amb altres territoris, la nostra manera de fer voluntariat està molt lligada a la història del nostre país que s’ha construït fonamentalment des de la iniciativa social nascuda als pobles i barris. Molt abans que es generalitzés, a …
Veure més »