La salut mental dins del voluntariat

 

Ets una entitat i tens algun dubte o alguna pregunta sobre voluntariat i salut mental? Des de l’àrea de Salut i Comunitat estem encantades d’oferir-te aquest servei d’assessorament en línia sobre salut mental dins del voluntariat. 

 

Al final d’aquesta pàgina trobaràs un  formulari on pots fer la teva consulta. Un equip de persones especialitzades en voluntariat i salut mental et contestarà i et donarà un cop de mà.

 

Juntes fem que el voluntariat sigui cada dia més inclusiu!

 

 

 

Com funciona

 

1. Les consultes es redirigeixen des de la web a l’Àrea de Salut i Comunitat de la FCVS.

 

2. Un cop l’àrea rep la consulta, s’enviarà un missatge amb indicacions sobre el marge de temps de resposta, normalment uns 7 dies hàbils. Durant aquest temps, el grup assessor formularà col·lectivament una resposta a la consulta.

 

3. Un cop la resposta estigui redactada, l’àrea de Salut i Comunitat l’enviarà per correu electrònic.

 

Atenció! Les consultes es gestionaran únicament a distància. En cas que el grup assessor consideri fonamental i molt necessària una atenció presencial i més personalitzada, serà la mateixa àrea de Salut i Comunitat qui ho comunicarà a la persona o entitat que ha enviat la consulta.

 

 

Per saber-ne més

 

L’OMS defineix la salut mental com un estat de benestar en el qual la persona és conscient de les seves pròpies capacitats i pot afrontar les tensions de la vida, pot treballar de forma productiva i és capaç de fer una contribució a la seva comunitat.

 

Si al llarg de la nostra vida podem tenir alguns problemes de salut física, també en podem tenir de salut mental. De fet, una de cada quatre persones és susceptible de tenir algun problema de salut mental al llarg de la vida.

 

Això significa que tenir un diagnòstic de salut mental no és per si mateix un impediment per tenir una vida normal.

 

En general, els trastorns mentals es caracteritzen per una combinació d’alteracions del pensament, la percepció, les emocions, la conducta i les relacions amb els altres.

 

El canvi de paradigma des del model biomèdic cap al model biopsicosocial permet afirmar, segons la Federació Mundial per a la Salut Mental, que la salut mental té a veure amb:

- Com ens sentim amb nosaltres mateixes.

- Com ens sentim amb els altres.

- De quina forma responem a les demandes de la vida.

 

 

Preguntes freqüents

 

Tal com diuen les companyes d’AREP , les persones amb problemàtiques derivades de la salut mental són sovint víctimes d’estigma, on per estigma entenem aquell conjunt de prejudicis que generen rebuig social, por i accions excloents que dificulten el procés de la recuperació i la inclusió a la societat d’un determinat col·lectiu de persones.

 

Com podem fer perquè el voluntariat social no caigui en la trampa de l’estigma?

Et presentem les respostes a quatre preguntes, esperem que et puguin ser d’utilitat.

 

- Les persones amb problemes de salut mental poden fer voluntariat social?

Totes les persones que presentin una mínima estabilitat emocional poden fer un voluntariat adient a les seves habilitats.

 

- Les persones amb problemes de salut mental que volen fer voluntariat han de comunicar prèviament a l’entitat el seu diagnòstic?

Les persones són lliures de comunicar o no el seu diagnòstic psíquic o físic a l’entitat. És important respectar la intimitat i la vida personal de qualsevol persona.

 

- Les persones voluntàries amb problemes de salut mental poden posar en perill a les persones usuàries?

Cap persona voluntària no té perquè posar en perill a altres persones si s’ha fet un bon acompanyament i seguiment de la seva acció així com si se li ha facilitat una bona formació tant prèvia com continuada.

 

- Les persones voluntàries amb problemes de salut mental necessiten més atenció i supervisió per part de la coordinació de voluntariat de l’entitat?

La resposta a aquesta pregunta la tindrà la mateixa persona, ja que, com a la resta de persones voluntàries, li preguntarem quina atenció i supervisió volen tenir.

Com a qualsevol voluntària, si la persona té una experiència prèvia en l’àmbit del voluntariat, no necessitaria tanta supervisió com si la persona mai hagués fet aquesta acció.

La persona voluntària haurà de rebre un seguiment i acompanyament personalitzat i adequat a les seves necessitats.

 

Recursos

 

Les companyes de Sant Pere Claver Fundació Serveis Socials ens presenten aquest relat de voluntariat inclusiu. Esperem que us pugui servir d’inspiració.

 

També pots consultar aquests recursos, que et poden ser útils.

 

Formulari de consultes

 

 

 

Formen part del grup assessor:

arep1germanes1logo_FSS