Fas voluntariat? Volem conèixer la teva experiència

2017-11_Voluntariat_TargetoS’està elaborant un estudi per analitzar la participació en les entitats sense afany de lucre des de la perspectiva de la persona voluntària

L’Observatori del Tercer Sector i el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya estan realitzant un estudi per posar en relleu la importància del voluntariat des de la perspectiva de la persona voluntària.

A partir d’una sèrie de preguntes es podrà conèixer més a fons la figura de la persona voluntària en el si de les entitats no lucratives. L’objectiu principal és recollir indicadors entorn la participació voluntària i copsar els punts forts i febles d’aquesta activitat per tal de poder treballar en el futur sobre els reptes identificats i els elements de millora.

Amb l’estudi es vol analitzar el desplegament de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment de l’associacionisme d’àmbit català i com s’està desenvolupant en el si de les entitats.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb voluntariat@observatoritercersector.org o al telèfon de suport 93 797 96 49.

Ja pots respondre l’enquesta!

Share Button