Com federar-se

Què implica ser una entitat federada

Ser una entitat federada implica:

 • Formar part de l’única xarxa de voluntariat social de Catalunya
 • Treballar en xarxa per promoure el voluntariat
 • Gaudir d’un seguit d’avantatges i serveis en xarxa disponibles per a les entitats federades
 • Obtenir representació i incidència política en les administracions i en xarxes civils
Per fer-ho possible:
Quota

Les entitats federades paguen una quota anual de 315€, i 100€ més per cada província on l’entitat tingui una o més seus territorials*.

Es procedeix per domiciliació bancària. En cas que no sigui possible la domiciliació també es podrà fer el pagament mitjançant transferència bancària. En el mes de febrer la FCVS enviarà la informació relativa a les dates de pagament.

En cas que se sol·liciti l’ ingrés durant el darrer trimestre de l’any es procedirà al cobrament de la quota proporcional:

quota copia

*Les subseus començaran a pagar l’any sencer si han entrat a la FCVS a la Comissió de Criteri de gener de l’any en curs. En cas que siguin acceptades posteriorment seran exemptes de quota fins a l’any següent (s’entén que és període per a la implementació territorial i pot ser que faci menor ús dels serveis territorials)

**Quota a pagar per totes les entitats a excepció de les que se’ls concedeixi beca total

Beca

Les entitats membres de la FCVS amb un pressupost inferior o igual a 30.000€ podran sol·licitar beca durant els dos primers mesos de l’any en curs per tal de quedar exemptes del pagament de la quota (excepte noves federades, que poden sol·licitar beca en el moment en el què entren a formar part de la FCVS).

També les entitats amb un pressupost d’ingressos igual o inferior a 100.000 €, poden sol·licitar beca i pagar 215 € l’any.

Per  sol·licitar la beca en qualsevol de les dues modalitats heu d’aportar la següent documentació entre l’1 de gener i el 28 de febrer:

 • Carta de sol·licitud de beca signada pel representant legal de l’entitat.
 • Balanç econòmic de l’any finalitzat o pressupost de l’any en curs signat pel tresorer de l’entitat
 • Memòria d’activitats de l’entitat del darrer any

La Comissió de Criteri reunida la darrera quinzena de març acordarà la concessió de les beques.

Federeu-vos en tres passos!
 1. Ompliu la documentació que trobareu a continuació.
 2. Poseu-vos en contacte amb la FCVS per sol·licitar una entrevista en què presentareu físicament la documentació (cada entitat s’ha d’adreçar al territori corresponent).
 3. Espereu la confirmació d’admissió que ha de donar la Unitat Territorial corresponent, la Comissió de Criteri i el Consell Directiu de la FCVS (aquest procés comportarà una mitjana de 2 mesos).
  La sol·licitud quedarà formalment acceptada per l’Assemblea General de membres de la Federació.

 

 

Documentació a presentar

Aquí trobareu totes les indicacions necessàries per tal de preparar la documentació per entrar a formar part de la FCVS. Tot i que sembla una mica extensa, us recomanem que la reviseu amb calma, i si teniu qualsevol dubte o necessiteu aclariment, adreceu-vos a la Unitat Territorial corresponent de la FCVS.

 1. Sol·licitud d’ingrés a la FCVS Document Word
 2. Còpia dels Estatuts de l’entitat degudament legalitzats pel Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
 3. Memòria d’activitats i balanç econòmic de l’entitat en el darrer any
 4. Pla de voluntariat de l’entitat en el darrer any o còpia del programa per a l’any en curs
 5. Full d’autorització de domiciliació bancària Document Word
 6. Dos certificats d’aval de dues entitats federades que acompanyin la petició d’ingrés Document Word
 7. Document de Registre en el Cens d’ Entitats del Voluntariat o conforme està en tràmit

Si vols conèixer el Codi Ètic de la FCVS clica aquí